Τι είναι η οστεοπόρωση και πώς εμφανίζεται;

Τι είναι η οστεοπόρωση;

Η Οστεοπόρωση είναι η σημαντικού βαθμού ελάττωση της οστικής μάζας που συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές μεταβολές του οστού και μείωση της μηχανικής αντοχής με αποτέλεσμα την πρόκληση καταγμάτων χαμηλής ενέργειας. Η οστεοπόρωση είναι μία ύπουλα εξελισσόμενη πάθηση του σκελετού και με αυτή την προϋπόθεση πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα.
Η οστεοπόρωση οφείλεται στην προοδευτική απώλεια του οστίτη ιστού, τη διατάραξη της αρχιτεκτονικής του, τη μείωση της αντοχής ακόμα και στις συνήθεις λειτουργίες του σκελετού και επομένως στην εμφάνιση παθολογικών καταγμάτων. Η εμφάνιση των παθολογικών αυτών καταγμάτων, δηλαδή θραύσης των οστών με ασήμαντες πτώσεις ή και

To see the full content, share this page by clicking one of the buttons below

Leave a Reply