Ολιστική θεραπεία με γάτες

Οι γάτες κάνουν ολιστική θεραπεία.

Εκτός από υπέροχοι φίλοι και αγαπητοί σύντροφοι, οι γάτες μπορούν να είναι και ισχυροί ολιστικοί θεραπευτές!!!
Σύμφωνα με αρκετές Επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί, επανειλημμένα έχει αποδειχθεί, ότι οι γάτες είναι αρκετά περισσότερα, από απλά κατοικίδια. Σύμφωνα με τις έρευνες, στην πραγματικότητα αποτελούν ένα είδος φαρμάκου και μάλιστα δίχως τις όποιες παρενέργειες των φαρμάκων, για τα άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις.
Σύμφωνα με τις έρευνες, η συντροφιά της γάτας δυνατόν να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής; Αυτό το εύρημα, ήταν το πιο κύριο αποτέλεσμα μελέτης 10 ετών, σε περισσότερους από τέσσερεις χιλιάδες (4.000) Αμερικανούς, που

To see the full content, share this page by clicking one of the buttons below

Leave a Reply