Επιγενετική. Αναβαθμίζονται τα γονίδια

Επιγενετική. Αναβαθμίζονται τα γονίδιά μας ;

Επιγενετική
Επιγενετική
Στην κυψέλη, η γόνιμη βασίλισσα και οι στείρες εργάτριες έχουν διαφορές στο μέγεθος, τα καθήκοντα και τη διάρκεια της ζωής. Η βασίλισσα, που έχει μήκος 18-22 χιλιοστά, εναποθέτει 3.000 αβγά την ημέρα για τα 3-4 χρόνια της ζωής της: οι εργάτριες, που έχουν μήκος 12-13 χιλιοστά, ζουν 40 ημέρες εργαζόμενες αρχικά στον καθαρισμό της κυψέλης και έπειτα συγκεντρώνοντας νέκταρ και γύρη. Η βασίλισσα και οι εργάτριες της ίδιας κυψέλης έχουν την ίδια γενετική κληρονομιά – γιατί όμως είναι τόσο διαφορετικές; Το μυστήριο το

To see the full content, share this page by clicking one of the buttons below

Leave a Reply