Τα αντιπυρετικά βοηθούν στη γρίπη ???

Η επιστημονική διαμάχη κατά πόσο η καταπολέμηση του πυρετού κάνει καλό ή κακό στους ασθενείς, διαρκεί πάνω από μισό αιώνα. Οι πρώτες έρευνες σε ζώα και ανθρώπους τη δεκαετία του ’70 άρχισαν να προωθούν την αντίληψη πως ο πυρετός δυσκολεύει τους παθογόνους μικροοργανισμούς να πολλαπλασιαστούν μέσα στο σώμα του ασθενούς.
Οι αναφορές που έχουμαι από την αρχαιότητα, σχετικά με τον πυρετό δεν είναι και πολύ φερέγγιες γιατι δεν υπήρχε σύστημα μετρήσεως του πυρετού. Ο Ιπποκράτης και οι τότε γιατροί σε άλλες χώρες πάσχιζαν να «ρίξουν» τον πυρετό.

Τι είναι ο πυρετός

Η εμφάνιση του πυρετού είναι το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης της

To see the full content, share this page by clicking one of the buttons below

Leave a Reply